Vyhlásenie o odstúpení

Právo na odstúpenie

Máte právo na ukončenie tejto zmluvy bez udania akéhokoľvek dôvodu.

Máte 14 dní od dátumu uzatvorenia zmluvy.

Na uplatnenie svojho práva na odstúpenie od zmluvy je potrebné oznámiť Face2Face Berlin svoje rozhodnutie o ukončení zmluvy zaslaním jednoznačného emailového vyhlásenia na email: info@face2face-berlin.com. Pre tieto účely môžete využiť priložený vzor vyhlásenia o odstúpení.

Pri zaslaní oznámenia o odstúpení v dohodnutej právnej lehote je potrebné dodržať najneskorší termín odstúpenia.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

V prípade odstúpenia od zmluvy sme povinní vrátiť akúkoľvek peňažnú sumu, ktorá bola uhradená do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení. Na vrátenie požadovanej sumy využijeme rovnaký spôsob platby aká bola využitá pri počiatočnej transakcii, ak nebola dohodnutá iná forma platby; za túto úhradu nebudú účtované žiadne dodatočné poplatky.

V prípade, že služby už začali počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, budete nám musieť zaplatiť sumu úmernú so službami poskytovanými na základe tejto zmluvy, kým ste nás neinformovali o vašom uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

(Ak si želáte odstúpiť od zmluvy, vyplňte prosím tento formulár a zašlite nám ho späť.)

- Týmto Vám oznamujem svoje odstúpenie od zmluvy o predaji nižšie uvedených produktov/ služieb :
- Objednaný / prijatý dňa:
- Meno a priezvisko zákazníka:
- Adresa zákazníka: